Legater i 2019

Internationale  Zonta-legater

Women  in  Technology  Scholarship

Legatet kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Legatet gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via legatet vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Ansøgningsfristen var den 1. juli 2019.

Ansøgningskema

Legatet kan blandt andet ansøges gennem Zonta-klub København I (her) eller Zonta-klub Købnhavn III (her), hvor der findes ansøgningsskema og nærmere information om legatet. Det anbefales at ansøge gennem en af disse Zonta-klubber, som begge har et klub-legat på:

  • 3.000 kr. til den bedste ansøger.

Blandt de danske Zonta-klubbers legatvindere udvælges den bedste ansøger, der går videre til det internationale niveau, hvor der vil der blive uddelt disse legater:

  • 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litaun og Norge)
  • 8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Denne Zonta-pris er helt ny og uddeles for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

 

Jane  M.  Klausman  Women  in  Business  Scholarship

Legatet gives til en dygtig, ambitiøs og målrettet studerende, der er på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse, men endnu ikke færdig med sin kandidatgrad.

Ansøgningsfristen var den 31. maj 2019.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles derhvert år 32 distriktslegater på hver 2.000 USD, og 6 internationale legater på hver 8.000 USD. Vinderen af distriktslegatet går automatisk videre til bedømmelse med henblik på yderligere at få et af de internationale legater.

Legatet blev stiftet i 1998 gennem en generøs arv fra Jane M. Klausman, medlem af Zonta Syracuse, New York, USA.

 

Young  Women  in  Public  Affairs  Awards

Legatet tildeles en ung kvinde på 16-19 år i ungdomsuddannelserne, der har vist lederskabsevner og samfundsmæssigt engagement fx gennem frivilligt arbejde i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Ansøgningsfristen var den 15. marts 2019.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles der hvert år et legat i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.500 USD og 10 internationale legater på hver 4.000 USD.

Legatet er stiftet i 1990 af daværende Zonta International President Leneen Forde.

 

Amelia  Earhart  Fellowship

Legatet kan søges af kvinder, der efter kandidateksamen fortsætter studier i aerospace eller aerospace-relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaber.

Ansøgningsfristen i 2019 er den 15. november.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles der hvert år 30 internationale legater hver på 10.000 USD.

Legatet blev stiftet i 1938 til ære for den berømte pilot og Zontian Amelia Earhart.

 

Nationale  Zonta-legater

PHD-LEGAT  I  NATURVIDENSKAB  OG  TEKNOLOGI

For at støtte kvinder inden for naturvidenskab og teknologi har de danske zonta-klubber siden 2015 hvert andet år uddelt et legat til en kvindelig PhD-studerende under 45 år inden for disse forskningsområder.

Legatet er på 50.000 kr. 

Ansøgningsfristen var 15. juli 2019.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.