Legater i 2020 og 2021

Zonta District 13 legat

Women in Technology Scholarship 2020

Are you or do you know a talented woman studying or working in information technology (IT), computer science or related technology fields then it is now possible to apply for a Women in Technology Scholarship 2020.

Zonta District 13 offers one scholarship equal to an amount of US$ 2,000 to a woman studying or working in Zonta District 13 areas: Denmark, Norway, Iceland and Lithuania.

The application deadline is 1 October 2020.

Application form and further description of the Women in Technology Scholarship 2020 can be downloaded here.

Internationale  Zonta-legater

Jane  M.  Klausman  Women  in  Business  Scholarship

Legatet gives til en dygtig, ambitiøs og målrettet studerende, der er på mindst 2. år af en videregående business-uddannelse, men endnu ikke færdig med sin kandidatgrad.

Ansøgningsfristen var den 31. maj 2020.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles derhvert år 32 distriktslegater på hver 2.000 USD, og 6 internationale legater på hver 8.000 USD. Vinderen af distriktslegatet går automatisk videre til bedømmelse med henblik på yderligere at få et af de internationale legater.

Legatet blev stiftet i 1998 gennem en generøs arv fra Jane M. Klausman, medlem af Zonta Syracuse, New York, USA.

 

Young  Women  in  Public  Affairs  Awards

Legatet tildeles en ung kvinde på 16-19 år i ungdomsuddannelserne, der har vist lederskabsevner og samfundsmæssigt engagement fx gennem frivilligt arbejde i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Ansøgningsfrist: Næste ansøgningsfrist er i marts 2021.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles der hvert år et legat i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.500 USD og 10 internationale legater på hver 4.000 USD.

Legatet er stiftet i 1990 af daværende Zonta International President Leneen Forde.

 

Amelia  Earhart  Fellowship

Legatet kan søges af kvinder, der efter kandidateksamen fortsætter studier i aerospace eller aerospace-relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaber.

Ansøgningsfrist: Næste ansøgningsfrist er i efteråret 2020.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.

Inden for Zonta Internationale uddeles der hvert år 30 internationale legater hver på 10.000 USD.

Legatet blev stiftet i 1938 til ære for den berømte pilot og Zontian Amelia Earhart.

 

Nationalt  Zonta-legat i 2021

PHD-LEGAT  I  NATURVIDENSKAB  OG  TEKNOLOGI

For at støtte kvinder inden for naturvidenskab og teknologi har de danske zonta-klubber siden 2015 hvert andet år uddelt et legat til en kvindelig PhD-studerende under 45 år inden for disse forskningsområder.

Legatet er på 50.000 kr. 

Ansøgningsfrist: Næste ansøgningsfrist er foråret 2021.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og yderligere information om legatet findes her.